مکتب اکنکار چگونه پدید آمد؟ دیدگاه اکنکار نسبت به آموزه‌های اخلاقی سایر ادیان و مذاهب چگونه است؟
لطفا نسبت به نظریه سفر روح در اکنکار و انتقادات وارده بر آن، توضیح دهید.
لطفا پیرامون جایگاه اساتید اکنکار و ماهانتا در اکنکار توضیح دهید. آیا ادعاهای این فرقه پیرامون افرادی چون مولانا، حافظ، پولس، سقراط، زرتشت و غیره به عنوان اساتید اکنکار صحیح می باشد؟
وجه تشابه فرقه اکنکار با اديان آسماني چيست؟
در آيين اکنکار چه جايگاهي براي خدا وجود دارد؟
لطفا راجع به آموزه های اکنکار و وضعیت آن در ایران و زندگی پال توئیچل، توضیح دهید که به چه نحو می باشد؟
مسلک "اک" چه مسلک و مرامی است؟ آیا چنین مسلکی می تواند حق باشد؟
لطفا در مورد تناسخ در اکنکار توضیح دهید؟
اکنکار چگونه و بر اساس چه ديدگاهي بوجود آمد؟
هدف اکنکار چیست؟ برخی اکیست‌ها می‌گویند هدف ما مانند شما مسلمانان رسیدن به خداست.
آیا پیشگویی‌های سری پال توئیچل با معنویت و روح بزرگ او در ارتباط است؟
آیا با روش‌هایی که در اکنکار وجود دارد انسان می‌تواند به معنویت درونی دست یابد؟
آیین اکنکار مدعی است که می‌تواند با رؤیابینی و سفر روح معنویت در کالبد ما بدمد. به نظر شما این امکان وجود دارد؟
چرا وقتی اکیستها می‌گویند قانون کارما بنا بر قانون علیت قابل توجیه است شما نمی‌پذیرد و آن را غیر علمی و بی دلیل می‌دانید؟
این که می‌گویند در اعتقاد کارمای اکنکار تسلسل است یعنی چه؟
بر باور کارما چه اشکالی وارد است که برخی از متدینین آن را رد می‌کنند؟
اکیست‌ها معتقدند هر چه در این دنیا بکاری در همین دنیا درو خواهد کرد. آیا این موضوع با قیامت در تضاد نیست؟
برخی در ایران هستند که با نام اهل حق خود را معرفی می‌کنند. این افراد از جزوه‌هایی به نام دیسکورس استفاده می‌کنند و بیشتر از این درباره گرایش‌شان توضیح نمی‌دهند. درباره این گروه اطلاعی دارید؟
اکنکار به دیگر ادیان احترام می‌گذارند و می‌گویند به هر آیینی هستید، بمانید اما اکیست نیز باشید. آیا این سخن درست است؟
اکنکار خود را منشأ تمامی ادیان می داند چه ردی بر این ادعا وجود دارد؟
آیا درست است که اکنکار دین فطرت است و لذا هیچ نیازی به تبلیغ ندارد؟
شگردهای یارگیری در اکنکار را توضیح دهید
برخی اصطلاحات در اکنکار وجود دارد که جدید به نظر می‌رسد و برخی اکیست‌های ایران معتقدند پال آنها را از سوی سوگماد آورده است. لطفا در این‌باره توضیح دهید.
در سخنی از پال توئیچل، مثنوی معنوی مولوی به عنوان کتاب جهان‌بینی اک معرفی شده بود. آیا این درست است؟
درست است که مولانا و شمس یک اکیست بوده‌اند؟
فرقه‌ اکنکار ادعا دارد تمامی ادیان از او نشأت گرفته اند. در این باره توضیح دهید.
گیل کیست و چه تأثیری بر اکنکار داشته است؟
هارولد کلمپ کیست و باورهایش چگونه است؟
اکنکار درباره داروین گرایس دچار نوعی بایکوت خبری شده است، علت آن را توضیح می دهید.
درباره نحوه گزینش پیامبران اکنکار توضیحی وجود دارد؟
جایگاه اساتید اکنکار چیست؟ آیا درست است که برخی نام پیامبر را برای اساتید اکنکار برگزیده‌اند؟
درباره ربازار تارز که پال بسیار بدو وابسته است توضیح دهید.
برخی اساتید پال توئیچل را ساخته ذهن او می‌دانند آیا برای این اتهام دلیلی وجود دارد؟
قضیه سرقت ادبی پال توئیچل چیست؟
آیا درست است که رهبران اکنکار باید حرام زاده باشند؟
آیا انسان قابلیت خدا شدن دارد؟ فرقه‌ای به نام اکنکار این گونه ادعایی دارد.
آیا اکنکار نیز مانند ما مسلمانان انسان را دارای روح می‌داند؟ ویژگی‌های این روح از نظر اکیست‌ها کدامند؟
انسان اکنکار اصالتا و ذاتا نیکو سرشت است یا دیو سرشت؟
آیا بین نظریه داروین و باورهای اکیست‌ها درباره انسان قرابت وجود دارد؟
لطفا در مورد تناسخ در اکنکار توضیح دهید؟
ایا اکنکار یک دین خداپرست و توحیدی تلقی می شود؟
درباره جایگاه اساتید اکنکار توضیح دهید.
برخی قائل اند اکنکار در خداشناسی به مسیحیت شبیه است آیا این را تأیید می کنید؟
یکی از محققین نوشته بودند اکنکار انسان را خدا می داند آیا این درست است؟
جایگاه کل نیرانجان در اکنکار جایگاه خدایی است یا شیطانی؟
اکیستها مدعی اند خدای واحدی می پرسند اما من در جایی درباره هولناک بودن خدای آنها مطالعه داشتم در این باره توضیح می فرمایید؟
درباره چگونگی خلقت از منظر اکنکار توضیح دهید.
اکنکار در بين فرقه‌هاي نوظهور چه جايگاهي دارد؟ آيا این عرفان مستقل است یا با عرفان‌هاي ديگر آميختگي دارد؟
آیا اکنکار با دین اسلام سازگار می‌باشد، چرا که اعضاء اکنکار بسیار تلاش دارند که این عرفان را یک عرفان اسلامی و هماهنگ با کشور ایران معرفی کنند؟
اکنکار چگونه و بر اساس چه ديدگاهي بوجود آمد؟