• آيا در ايران بودايي هم هست. آيا اين يك مذهب هست و حكم ارتباط با آنها چيست.
  • لطفا نسبت به مکتب بودیسم، وجه اشتراکات آن با سائر مکاتب هندی و نقدهای وارده بر آن توضیح دهید
  • آیا رهبران ادیان کهن و قدیمی را می‏توان نقد کرد و زیر سوال برد؟
  • سوال: چرا بوش و اوباما و دولتمردان غربی شدیدا به دالایی لاما احترام می گذارند؟
  • در مورد تاریخچه دین بودا و شخص بودا توضیح دهید.
  • آیا درست است که بودایی ها خدا را قبول ندارند؟ پس دالایی لاما که خودش بودایی است، چه جور در کتاب هاش مردم را به دین داری دعوت می کند؟ مگر دین بدون خدا هم هست؟