متفرقه

اهداف عرفان‌هاي نوظهور

سلام در عرفان هايي كه امروزه بصورت پنهاني كار ميكنند كار و هدفشان چيست؟

2004.jpgپاسخ هر فرقه به پرسش پيرامون هدف و غايت، هرچه باشد، معيار دقيقى است كه با آن مى‏توان سستى يا استحكام شالودۀ آن مكتب را به دست آورد. در بسيارى از جنبش‏هاى معنوى، «كشف حقيقت و دست‏يابي به آن»، هدفى مشترك و البته مبهم، معرفى مي‌شود.

تفکرات ايليا رام‌الله

با سلام لطفاً تمامي ايرادات و نقدهايي را كه به تعاليم و آموزه هاي آقاي پيمان فتاحي (ايليا.ميم رام الله) وارد است، تا حد مقدور تبيين بفرماييد و در صورت امكان، نقاط عدم تطابق آن آموزه ها را با آيات مصحف شريف و احاديث موثق بيان نماييد.با سپاس

2005.jpgنقدهاي مختلفي به ايده هاي اصلي اين گروه وارد است:يكي از اشكالات اساسي اين گروه پذيرش تكثرگرايي ديني است. يعني راه رسيدن به خدا را از راهي امكان پذير مي دانند و تكليف معنويت را از ديانت جدا مي كنند و مي گويند كه انسان از غير راه دين مي تواند به خدا و رضايت او دست يابد.

مهدويت و معنويت‏ هاي جديد

آيا مهدويتي كه ماشيعيان داريم واقعا در هاليوود نشانه گرفته اند؟ عرفان هاي نوظهور هم در راستاي هاليوود حركت مي كنند؟

2000.jpgابتدا بايد توجه داشت كه منظور از هاليوود منطقه جغرافيايي در حومه شهر لوس‏آنجلس آمريكا نيست؛ بلكه مراد يك فرهنگ و نگرش خاص است كه در آن منطقه جغرافيايي در قالب محصولات هنري به نقاط مختلف جهان صادر مي‏شود.

آموزه هاي عرفان‌هاي نوظهور

اين عرفان ها چه آموزه هايي دارند؟

2003.jpgلازم به تذكر است كه پاره اي از عرفان هاي مطرح طبيعت گرا (مانند تائوئيسم و شمنيسم)، پاره اي ديگر انسان محور (مثل هندوسيم و بوديسم ـ كه دومي اصولاً الحادي محسوب مي شود) و پاره اي هم خداگرا محسوب مي شوند، مثل عرفان‌هاي اسلامي و مسيحي و يهودي.

آرماگدون و عرفان هاي نوظهور

عرفان هاي نوظهور آيا آمده اندتا آرماگدون را جواب دهند؟ يعني در راستاي آرماگدون دارند فعاليت ميكنند؟

3277.jpgهر چند تنها كاركرد عرفان‌هاي نوظهور، اين مطلب نمي‌باشد اما يكي از كاركردهاي مهم عرفان هاي جديد پرداختن به پايان جهان و سرنوشت انسان ها و آينده جهان است. به همين جهت بسياري از اين جريانات موضوع انسان كامل و انسان سعادت يافته را مطرح كرده‌اند و نشانه ها و شاخص هاي انسان كامل را توضيح داده اند.