اوشو عارف نام‌دار هندی

لطفا پیرامون جایگاه اخلاق در مکتب اشو توضیح دهید

osho_0.jpgاوشو از عشق حرف می‌زند و آن‌ را تا سرحدّ سکس تنزّل می‌دهد. انسجام کانون خانواده را زیر سؤال برده، انسان را به عیش و خوشی لجام گسیخته دعوت می‌کند، اما تا کجا معلوم نیست!

اخلاق در مکتب اکنکار

مکتب اکنکار چگونه پدید آمد؟ دیدگاه اکنکار نسبت به آموزه‌های اخلاقی سایر ادیان و مذاهب چگونه است؟

ekenkar1.jpgاکنکار[1] مکتبی است که توسّط پال توئیچل[2] در سال 1965م به جهان معرّفی شد. پال در سال 1965م. کارگاه آموزشی سفر روح را در کالیفرنیا دایر نمود و آموزش‌نامه‌های اکنکار را عرضه کرد.

اخلاق الهی و اخلاق سکولار

مهم‌ترین تمایز اخلاق الهی از اخلاق سکولار که عرفان‌های نوظهور مروج آن هستند، چه می‌باشد؟

jpg_0.یکی از نکات اساسی و مورد تأکید ادیان، به‌ویژه اسلام، رعایت اخلاق و امور اخلاقی است.

شاخص‌های معنویت عاشورایی و عرفان‌های نوظهور

چه ویژگی‌هایی در عاشورا وجود دارد که در عرفان‌های کاذب وجود ندارد و می‌توانیم بعنوان برگ برنده کربلا بر عرفان های نوظهور از آن استفاده کنیم؟

در معنویت های جدید و عرفان های نوظهور برخی ویژگی ها بسیار پررنگ است. یکی از این شاخص ها این است که دائماً دیگران را تشویق و ترغیب می کنند که شما رسالت اجتماعی ندارید و اگر می خواهید فردی معنوی باشید و عارف شوید بهتر این است که گوشه ای بنشینید و تماشاگر باشید و با اطرافتان کاری نداشته باشید. به صورت رسمی شعارشان این است که طرفداران صلح باشید نه مخالف جنگ.

کتاب‌شناسی عرفان عاشورا

ashora1.jpgدر حالی که انسان امروزی، عطش معنوی خود را بعضا با عرفان های نوظهور، برطرف می کند ناشی از عدم شناخت عرفان اصیل و حقیقی اسلام می باشد که نمونه عینی و کامل آن در حادثه کربلا تجلی پیدا کرد.
انسان امروزی عرفاني مي‌خواهد كه پاسخگوي نيازش در جامعه جهاني امروز باشد؛ عرفاني كه نه او را صرفاً به رفع عطش كاذب معنوي دل‌خوش سازد و نه او را به انزوا و دست كشيدن از آرمان‌هاي بلندش وادارد؛ عرفاني كه نه به خمودي و خفتگي او را بخواند و نه با تسليم شدن به شرايط موجود از خود رفع مسووليت و تكليف كند. اگر از چاره سخن به ميان آيد «عرفان عاشورا» را مي‌توان داروي شفابخش چنين دردي خواند. عرفاني كه در آن حريت و آزادگي در كنار تكليف‌مداري و حركت عزت‌مندانه، نیک‌بختی و وصال را به ارمغان مي‌آورد و جوینده را با نفسی مطمئن، در محضر معشوق دل‌آرام مي‌نشاند.