عرفان‌های نوظهور و عاشورا

موضع عرفان‌های نوظهور درباره عاشورا چگونه است؟ آیا عنصر حماسه در معنویت‌های نوظهور وجود دارند یا خیر؟

عرفان های کاذب در یک دسته بندی کلی به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته وارداتی هستند و دسته دیگر معنویت های داخلی است.

یوگا را به جای عرفان اسلامی تزریق می‌کنند

yoga_0.jpgیکی از مکاتبی که بعد از پیروزی انقلاب در ایران مطرح شد و آرام آرام به عنوان عرفان مطرح شد، آیین یوگا است. رهبران یوگا در ایران ادعا می‌کنند که یوگا با عرفان اسلامی چنان به هم آمیخته است که تفکیک آن ها از هم مشکل است(یوگا سوتره­های پتنجلی، سوامی ساتیاندا، ترجمه موسوی نسب ص9).

تقابل خیر و شر در عرفان یهود

تقابل خیر و شر در عرفان یهود به چه معنی است؟

KABALA.jpgفلسفۀ شرور در یهودیت همواره موضوعِ بحث فیلسوفان و پیروان کابالا بوده است. البته جهت گیری عهد عتیق در خصوص علت وجود شرور در جهان هستی با آنچه تابعان کابالا در ادوار گوناگون ساخته و پرداختهاند قرابت چندانی ندارد. عهد عتیق وجود شرور در عالم را منکر نمیشود اما سعی دارد علت وجود آن را با دلایل گوناگون پاسخ دهد.

آسیب‌های عرفان حلقه، از تحریف باورهای دینی تا تأکید بر ترک مسائل شرعی

taheri.jpgآسیب‌های عرفان حلقه در قلمرو مسائل دینی تحریف باورهای دینی و بی‌مبالاتی نسبت به مسائل شرعی را در بر می‌گیرد، ریشه این آسیب به این جمله طاهری بازمی‌گردد: اعتقادات و مناسک دینی روبنا هستند و زیربنای همه ادیان شعور کیهانی است!

آسیب‌های اجتماعی عرفان حلقه، از تضعیف خانواده تا تشویق به قانون‌شکنی

halghe1.jpgبحران‌های روانی شخص عضو شده که در عرفان حلقه با نام «برون‌ریزی موجودات غیرارگانیک» معرفی می‌شود، آرامش و حیثیت اجتماعی خانواده را از بین برده و ادامه زندگی را برای همسر و فرزندان شخص غیرممکن ساخته است.